Våra tjänster

Genom vårt samarbete med ACW Redovisning kan vi erbjuda kompletta lösningar inom administration, bokföring, lönehantering och bokslut. Vi skräddarsyr lösningar som passar just ert företag!

Rådgivning, vid företagsstart kan vi vara med i hela processen från idé till registrering, samt ta hand bokföringen och bokslut.

Projektledning, har ni en projektidé och har sökt finansiering men saknar projektledare och projektadministratör, kontakta oss! Stora vana från olika typer av projekt.

Utbildning, "Att våga ta klivet", en tredagars utbilldning med max 10 st deltagare. Kontakta oss så berättar vi mer!

Entreprenadtjänster  samt körning inom jordbruk  - genom vårt samarbete med Tallhöjden kan vi även erbjuda entreprenadtjänster med förare som har A, BE, CE behöringhet/körkort samt truckkörning och grävarbeten. Vana finns från alla maskiner inom jordbruk.

Läxor kan vara svåra och ibland behöver man en liten pusch i rätt riktning. Tyvärr så har inte alla lärare möjlighet och tid att erbjuda den push som behövs . Vår specialitet är spanska och engelska. Tänk även på möjligheten att göra ett RUT-avdrag på den här tjänsten.